Afrika för afrikaner. Asien för asiater. Vita länder för ALLA.

Alla säger att vi har ett problem med rasism. Alla säger att detta problem bara kan lösas genom att låta hela tredje världen få bosätta sig i ALLA vita länder och BARA vita länder.

Nederländerna och Belgien är minst lika tätbefolkade som Japan och Taiwan, men ingen säger att Japan eller Taiwan har ett problem med rasism som de måste lösa genom att släppa in miljoner av människor från tredje världen och låta "assimileras" med dem.

Alla säger att den slutgiltiga lösningen på denna rasism är vi i ALLA vita länder och BARA vita länder skall låta oss "integreras", d v s blandas upp, med alla dessa utomeuropéer.

Vad skulle reaktionen bli om jag sa att det fanns ett problem med rasism i Afrika och att detta problem bara kan lösas genom att förflytta miljontals av icke-afrikaner in till ALLA svarta länder och BARA svarta länder och låta afrikanerna blanda upp sig med dem?

Hur lång tid skulle det ta innan folk insåg att jag egentligen inte pratar om "rasism", utan om ett FOLKUTBYTE av den svarta befolkningen?

Och hur lång tid skulle det ta för en normal, sund, afrikan att lägga märke till detta och vilken slags sinnesrubbad afrikan skulle inte motsätta sig detta?

Men om jag uppmärksammar sanningen om detta uppenbara folkmordsprojekt som pågår mot mitt folk, oss vita, så håller mångkulturförespråkare och "rumsrena invandringskritiker" med om att jag är "nazistsomvilldödasexmiljonerjudar".

De kallar sig själva "anti-rasister", men de är egentligen anti-vita.

"Anti-rasist" är ett kodord för anti-vit.

Vita länder för alla leder till ett FOLKMORD av vita!

"Anti-rasist" är ett kodord för anti-vit.


Har ni märkt att det är massinvandring av andra folkgrupper i enbart traditionellt vita länder? Har ni märkt att vi i våra egna länder börjar hamna i minoritet?

Ingen propagerar för samma invandringstryck av främmande folkgrupper i Japan eller ser fram emot att landet inte är längre japanskt.

Ingen kallar svarta nere i Kongo för "nazister" för att de inte tar in miljoner av icke-afrikaner in i den utsträckningen att ursprungsbefolkningen blir till minoritet.

Ingen pratar om att berika andra folkgrupper med beblandning. Det är i traditionellt vita länder och enbart i vita länder som man gör detta. Varför?

De som kallar sig själva "anti-rasister", är egentligen anti-vita.

"Anti-rasist" är bara ett kodord för anti-vit.


Afrika för afrikaner, Asien för asiater, muslimska länder för muslimer, men vita länder för alla?


Anti-vita motsättningar:

- Afrika för afrikaner, Asien för asiater, men vita länder för alla.

- "Anti-rasister" inte klaga på att det är för få vita och demonstrera för mer "mångfald" i ställen där vita har blivit i minoritet.

"Anti-rasist" är ett kodord för anti-vit.

"Mångfald" är ett kodord för att folkmord på vita människor.


Att denna massiva utomeuropeiska invandring och tvångsintegrering kommer att leda till en vit minoritet i alla vita länder och bara vita länder.

Att vi ser denna trend i alla vita länder och bara vita länder är ingen tillfällighet. Man för medvetet en politik som innebär folkmord på den vita befolkningen.

Att avsiktligt föra en politik som leder till att en befolkning byts ut mot en annan är folkmord, som definierats inom folkmordskonventionen.

"Anti-rasist" är bara ett kodord för anti-vit.

"Mångfald" är ett kodord för att folkmord på vita människor.


Svenskar blir en minoritet i vårt eget land 2050 och att man blir kallad "rasist" om man protesterar mot det.

"Anti-rasist" är ett kodord för anti-vit.


Om vikten av en terminologi:

Syftet med en terminologi är för att hålla reda på våra begrepp och termer. Precis som att antivita håller reda på sina och bygger upp sin retoriska debattställning med dessa som vapen: ”Rasism”, ”nazism”, ”högerextremist” gör vi det med vår. Vi har analyserat och identifierat de begrepp och termer som antivita arbetar med och konstruerat egna för att förstå metoden de använder sig av och även för att på lämpligaste sätt åskådliggöra den och använda vår egen på rätt sätt. Genom att konsekvent och metodiskt använda vår terminologi blir sammanhanget (det provita kontra det antivita) lättare att förstå. Terminologin i sig har ett begränsat värde i så måtto att det används enligt en metod kallad Broken Record Strategy.

Ett exempel på Broken Record principen är att du har en diskussion om exempelvis massinvandringspolitiken där det i princip är socialt tabubelagt och (ibland) kriminaliserat att vara av en avvikande uppfattning. Om du har någon som är neutral eller lättare positivt ställd till den förda massinvandringspolitiken så är det bättre att istället för att ge sig in djuplodande i diskusssionen med fakta och statistik, upprepande poängtera att ”när man kriminaliserar och stigmatiserar åsikter har det aldrig slutat bra rent historiskt”. Sedan återkommer man upprepande med sådana poänger när de antivita försöker kommer tillbaka till sina terminologier de blivit programmerade med. Varje gång de försöker återfå herraväldet i diskussionen/debatten upprepar man sedan att det är ett infekterat och hetskt debattklimat med betoningen att ”om man inte prövar den förda politiken kritiskt, utan tvärtom blir kallad ”rasist”, då är det någonting som är fel.” och så upprepar man det i syfte att få den antivita ur sin terminologi och att etablera vår. Målsättningen skall alltid vara att försöka styra samtalet utan att hamna på defensiven.

Det är i en sådan kontext som dessa termer ovan skall användas. Om någon kallar dig ”Rasist!” svara då istället: ”Enligt DIN åsikt är jag rasist. Så säger du BARA för att jag är vit. Antirasist är ett kodord för antivit.”

Begrepp och terminologi:

Vad antivita säger: ”Asien för asiater, Afrika för afrikaner, Vita länder för alla.”

Vad antivita gör/begår: Folkmord på vita, under internationell lag (se folkmordskonventionen).

Provit: Individ som är av uppfattningen att framtiden bör inkludera vita barn, att vita inte skall leva som minoritet i våra egna länder. Motsätter sig folkmord på vita och önskar att utvidga en, av antivita, hårt utsatt och skärpt yttrandefrihet.

Antivit: Individ/skribent/person som är av uppfattningen att framtiden inte bör innefatta vita barn, att vi som råkar vara vita skall leva som en minoritet i våra egna hemländer. Främjar folkmord på vita och önskar att skärpa yttrandefriheten och kriminalisera folk som protesterar mot detta.

Antirasist: ett kodord för antivit.

Rasist: Ett antivitt hatord som endast används emot vita, av antivita.

Rasism: Etniskt homogena vita länder anses av antivita vara ”rasism”.

Rumsrena invandringskritiker: Individer som har fått klartecken att bedriva viss kritik mot den rådande antivita politiken utan att ifrågasätta det överhängande tvångsassmileringsmålet. Detta i hopp om att ses som ”rumsrena” av antivita opponenter och/eller massmedia. Medverkar direkt eller indirekt med att bedriva ett långsamt folkmord.

Folkmord på Vita: Folkmord är ett internationellt brott mot mänskligheten uppmärksammat av FN och den Internationella brottmålsdomstolen oavsett religion eller etnisk tillhörighet. Se också FN:s resolution 260, Artikel II. Tar inte hänsyn till i vilka former (eller vilket innehåll) folkmordet har.

Mångkultur: Begrepp som den antivita först säljer in sin folkmordspolitik med efter att ha demoniserat den inhemska kulturen tillräckligt. ”Mångkultur” skall verka aptitretande för folk som inte sätter värde på den befintliga. Ersätts sedan med Mångfald när tvångsintegrering och blandäktenskapspropaganda tar vid.

Mångfald: är ett kodord för att folkmord på vita människor. Ett ”positivt” laddat ord som används flitigt för att slippa säga folkmord.

Nazistsomvilldödasexmiljonerjudar: Provitt retoriskt verktyg i syfte att peka ut motsättningarna i den antivita argumentationen. Har använts, och används fortfarande, flitigt för att tysta debatten mot motståndare till den antivita politiken med ord som ”nazist”, ”högerextremist” och ”vit makt”-aktivist. Genom denna pekar vi på att det är deras åsikter och att de säger det bara för att vi är vita.

Vit antivit: Självhat.

I den här avdelningen tittar vi närmare på Folkmordskonventionen i dess olika former och försöker att binda samman detta med den förda antivita politiken idag. Låt oss först ta en titt på konventionen i dess delar: Definition av folkmord Folkmordskonventionens artikel 2 definierar folkmord, som:

vilken som helst av följande gärningar begångna med uppsåt att förgöra helt eller delvis en nationell, etnisk, raslig eller religiös, såsom

(a) Döda medlemmar av gruppen.

(b) Förorsaka allvarlig kroppslig eller mental skada på medlemmar av gruppen.

(c) Avsiktligt skapa sådana levnadsförhållanden för gruppen som förmodas åstadkomma dess fysiska utrotning i sin helhet eller i delar.

(d) Införa åtgärder som förhindrar födslar inom gruppen.

(e) Tvångsvis överföra barn från gruppen till en annan grupp.

http://www.hrweb.org/legal/genocide.html